skip to Main Content
Inwentaryzacja Przenośników Oraz Przeglądy Okresowe

Inwentaryzacja przenośników oraz przeglądy okresowe

W ramach poszerzania usług proponujemy bezpłatną inwentaryzację wszystkich przenośników wraz ze spisaniem ich parametrów i uwag dotyczących ich serwisowania. Następnym krokiem jest ustalenie częstotliwości okresowych przeglądów ich stanu i planowanie napraw podzespołów lub wymiany taśm wcześniej, niż dojdzie do awarii i nieplanowanego postoju. Usługa ta ma za cel ograniczyć koszty związane z awariami urządzeń transportu taśmowego.

Back To Top